Attorneys and Counselors at Law
Tel No.: 212-528-1533 |  718-361-9311 
Email: supp@cmalawgroup.com 

 www.cmalawgroup.com

 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Yelp Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • images

Copyright © 2018 CMA Law Group, PLLC. All Rights Reserved. 

Prawo Imigracyjne:   

Decyzja o emigracji do Stanów Zjednoczonych i związany z tym proces emigracyjny jest jedną z najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych dla wielu ludzi. Jest to zmieniająca życie decyzja. Przyczyny migracji mogą być trudne i skomplikowane jak potrzeba ucieczki z kraju  łamiącego  prawa człowieka czy poszukiwania wolności religijnej lub finansowej ; mogą być tak proste, jak chęć zdobycia  edukacji , poprawy sytuacji finansowej oraz zapewnienia lepszej szansy na edukację  lub lepszych warunków życiowych dla dzieci . Bez względu na to co jest bodźcem do opuszczenia ojczyzny i rodziny, imigracja do USA jest nie tylko fizyczną podróżą , jest  również  podróżą prawną. Amerykańskie prawo imigracyjne uzależnione jest od sytuacji politycznej w kraju stąd często  ulega zmianom. Dlatego  też  bardzo  istotna   

Każdy mieszkaniec Stanów Zjednoczonych dzieli podobną historię imigracji, a szczególnie poszukiwanie czegoś tak głęboko i  znaczącego, że jesteśmy gotowi do rozpoczęcia podróży do spełnienia marzeń, która może zmienić los przyszłych pokoleń.

eb5 polish.gif

jest  dogłębna wiedza i znajomość prawa jak również umiejetność zastosowania go w sposób przynoszący  porządane rezultaty w kontaktach z agencjami rządowymi. Aby zapewnić bezstresowy proces i zwiększyć szanse na uzyskanie pozytywnego rezultatu, reprezentacja prawna jest niezbędna.

 

Dział do Spraw Imigracyjnych w Kancelarii CMA oferuje najbardziej kompetetną i doświadczoną obsługę prawną dla potrzeb imigracyjnych wszystkich naszych klientów. Posiadamy najbardziej aktualne informacje dotyczące przepisów imigracyjnych, rozporzadzeń i zasad.

 

Przez prawie dwie dekady, prawnicy z naszej kacelarii reprezentowali klientów z całego świata, w tym profesjonalistów, wielonarodowe korporacje, małe i średnie przedsiębiorstwa, VIP, sportowców oraz osoby które wymagają pomocy w procesie imigracyjnym dla własnych rodzin. Zapewniamy naszym klientom wysoki standard świadczonych usług oraz profesjonalizm. Nasz wydział zajmujący się prawem imigracyjnym, prowadzony przez założyciela firmy Panią Lilin M. Ciccarone, złożył tysiące petycji imigracyjnych z niespotykanym w naszej branży sukcesem. Blisko 100% petycji imigracyjnych złożonych w imieniu naszych klientow zostało pozytywnie rozpatrzonych.

Zakres naszej praktyki imigracyjnej obejmuje miedzy innymi petycje złożone na podstawie działalności biznesowej oraz inwestycji, petycje na podstawie sponorowania przez pracodawcę, wszytkie rodzaje wiz pracowniczych oraz zieloną kartę, sponsorowanie rodzinne, deportacje i sprawy o wydalenie z USA, wnioski o ponowne otwarcie i ponowne rozważenie odrzuconej petycji, reprezentacja przed sądem imigracyjnym i apelacyjnym oraz pozwy federalne.Poprzednie sukcesy nie stanowią gwarancji przyszłych wyników

Poniżej znajduje się szczegółowa lista petycji imigracyjnych, które oferujemy naszym klientom:

 1. Status imigracyjny na podstawie sponsorowania przez pracodawcę

       a. Zielona Karta​

 • EB-1-1 pracownik o wyjątkowych zdolnościach

 • EB-1-2 wybitny profesor lub naukowiec

 • EB-1-3 główny menadżer lub menadżer z funkcją miedzynarodową

 • EB-2 Pracownicy z wykształceniem wyższym (tytuł magistra i wyżej) lub posiadacze wyjątkowych zdolości

 • NIW Uchylony wymóg posiadania Certfikatu Urzędu Pracy

 • PERM

 • EB-3 wykwalifikowani pracownicy lub osoby posiadające dyplom   inżyniera

 • EB-4 Pracownik Religijny

 • EB-5  Na podstawie kwalifikowanej investycji 

      b. Tymczasowe wizy pracownicze o                              statusie nie imigracyjnym

 • E-1 Handlowcy oraz ich żony i dzieci

 • E-2 Inwestorzy oraz ich żony i dzieci

 • H-1B Specjalistyczne zawody i modelki/modele

 • H-1C Dyplomowane pielęgniarki

 • H-2A Pracownicy agrokultury

 • H-2B Pracownicy z branży nierolniczej

 • H-3 Stażysta/praktykant

 • L-1A Dyrektor lub menadżer oddelegowany w zakresie firmy

 • L-1B Pracownik ze specjalistyczną wiedzą oddelegowany w  zakresie firmy

 •  O-1 Osoby z niezwykłymi zdolnościami lub osiągnięciami

 • P-1A Sportowiec o międzynarodowym uznaniu

 • P-1B Członek branży rozrywkowej rozpoznawany na arenie  międzynarodowej

 • P-2 Artysta lub grupa występująca na wymianie

 • P-3  Artyści i osoby troszczące się

 • R-1 Osoby wykonujące zawody religijne

 • T Visa Ofiary handlem ludźmi

 • U Visa Ofiary przemocy

 • DACA

       2. Status imigracyjny na podstawie                              sponsorowania  rodzinnego

 

   3.Reprezentacja przed EOIR (Sądem                          Imigracyjnym)

 • Zniesienie wymagań (waivers), wnioski o ponowne otwarcie i   rozpatrzenie petycji

 • Izba Apelacji do Spraw Imigracyjnych

 • Zniesienie nakazu deportacji

   4. Pozwy Federalne

 • Petycja do wglądu przed Federalnym Sądem Okręgowym

 • Federalne zatrzymanie za nielegalne wjazdy .

 • Mandamus Akcja przed Federalnym Sądem Okręgowym