Attorneys and Counselors at Law
Tel No.: 212-528-1533 |  718-361-9311 
Email: supp@cmalawgroup.com 

 www.cmalawgroup.com

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Yelp Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • images

Copyright © 2018 CMA Law Group, PLLC. All Rights Reserved. 

Prawo Z Zakrsu Finansów Przedsiebiorstw I Papierów Wartociowych

Nasi prawnicy z zakresu finansów przesiębiorstw i papierów wartościowych udzielają porad klientom na całym świecie w szerokim zakresie zagadnień prawnych i finansowych. Nasi prawnicy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie krajowych i międzynarodowych ofert publicznych (IPO) i niepublicznych, połączeń i przejęć, zgodności z przepisami, kapitału podwyższonego ryzyka, wspólnych przedsięwzięc podjetych przez firmy, prawa pracowniczego, ze szczególnym naciskiem na współpracę z deweloperami, prywatnymi fuduszami i organizacjami w celu rozwoju projektów, które kwalifikują się do inwestycji w zakresie EB-5. A przy użyciu programu EB-5 prawnicy CMA efektownie pozyskują kapitał do projektów inwestycyjnych.

Jeśli szukasz porady oraz informacji na temat rozwoju kwalifikujacych się inwestycji z zakresu EB-5, potencjalnych ofert czy też w kwestiach regulacyjnych, skontaktuj się z nami za pomocą info@cmalawgroup.com lub zadzwoń do naszego biura na numer 718-361-9311 lub 212-528-1533.