Attorneys and Counselors at Law
Tel No.: 212-528-1533 |  718-361-9311 
Email: supp@cmalawgroup.com 

 www.cmalawgroup.com

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Yelp Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • images

Copyright © 2018 CMA Law Group, PLLC. All Rights Reserved. 

Joseph Weinstein, Mecenas Prawa

Pan Weinstein jest prawnikiem i licencjonowanym księgowym z ponad 12-letnim doświadczeniem. Pan Weinstein reprezentuje klientów przed Internal Revenue Service i jest dopuszczony do Trybunału Skarbowego Stanów Zjednoczonych. Pan Weinstein jest również adiunktem w programie studiów podyplomowych z rachunkowości w Baruch College, City University of New York. Oferuje on wysoką jakość usług przenosząc styl z wykładów do sali konferencyjnej.

 

Wykształcenie:

Pan Weinstein otrzymał tytuł licencjata w dziedzinie rachunkowości w Queens College - City University of New York, tytuł Doktora Nauk Prawnych z Brooklyn Law School,jak również stopień magistra prawa z New York Law School. Obecnie pracuje jako adiunkt na wydziale księgowości w Baruch College City University of New York.

Doświadczenie:

Pan Weinstein ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie jako licencjonowany księgowy i praktykujący adwokat. Pan Weinstein pomaga osobom i przedsiębiorstwom w rozwoju i planowaniu jak również zagadnieniach podatkowych. Dzięki swojemu doświadczeniu pan Weinstein może doradzać na każdym etapie rozwoju firmy, jak rownież w znajdywaniu kreatywnych rozwiązań problemów w zakresie trudnego i skomplikowanego prawa korporacyjnego i podatkowego. Pan Weinstein doradzał wielu przedsiębiorstwom rozpoczynającym działalność, oraz udzielał wskazówek w przygotowaniu efektownych struktur biznesowych zarówno firmom nieruchomościowym jak i oferującym inne usługi. Pan Weinstein reprezentuje również klientów przed IRS i jest dopuszczony do Trybunału Skarbowego Stanów Zjednoczonych.

Specjalizacja Prawna:

Pan Weinstein jest licencjonowanym członkiem New York State Bar i jest uprawniony do wykonywania zawodu prawnika we wszystkich sądach w stanie Nowy Jork i New Jersey jak również przed Trybunałem Skarbowym Stanów Zjednoczonych.

Przynależność zawodowa:

Pan Weinstein jest członkiem New York State Bar Association, Trusts & Estates Section of the New York State Bar Association jak i członkiem New York State CPA Society.